Šta je market mejker MEXC
Blog

Šta je market mejker MEXC

Market mejkeri su angažovani da obezbede dovoljnu likvidnost i efikasno trgovanje na finansijskim tržištima. Da bi se tržište smatralo atraktivnim okruženjem za trgovanje, potrebna je značajna ponuda i potražnja za odgovarajućom imovinom i visok nivo trgovačke aktivnosti kako bi se osiguralo da se nalozi brzo ispune. Visoka likvidnost povezana je sa povoljnim tržišnim uslovima i manjim rizikom. Market mejkeri daju ponude i cene ponude za trgovačke parove i deluju kao kupac ili prodavac za transakciju u odsustvu odgovarajuće druge strane.