Què és un creador de mercat MEXC
Bloc

Què és un creador de mercat MEXC

Els creadors de mercat estan emprats per garantir una liquiditat suficient i una operació eficient als mercats financers. Perquè un mercat compti com un entorn atractiu per al comerç, calen una oferta i una demanda substancials del respectiu actiu i un alt nivell d'activitat comercial per garantir que les comandes s'omplen ràpidament. L'alta liquiditat s'associa a unes condicions de mercat favorables i un risc més baix. Els creadors de mercat proporcionen preus d'oferta i preus d'oferta per a parelles comercials i actuen com a comprador o venedor per a una transacció en absència d'una contrapart adequada.