Sự kiện dành cho thành viên mới của MEXC Futures - 200 USDT miễn phí

Sự kiện dành cho thành viên mới của MEXC Futures - 200 USDT miễn phí
  • Thời gian khuyến mãi: 1 tuần
  • Khuyến mại: 200 USDT miễn phí


Thời gian sự kiện:
1 tuần

Tính đủ điều kiện:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người dùng đăng ký thông qua liên kết mời được chỉ định và hoàn thành xác minh KYC sẽ đủ điều kiện tham gia sự kiện này, chỉ giới hạn cho 50 người dùng đầu tiên.

Phần thưởng sự kiện:
1. Mới đối với Phần thưởng hợp đồng tương lai:
Kích hoạt tài khoản Hợp đồng tương lai của bạn và giao dịch bất kỳ số tiền nào trong thời gian diễn ra sự kiện, nhận10 USDTPhần thưởng tương lai

2. Nạp tiền:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tiền ròng ≥ 100 USDT vào tài khoản Hợp đồng tương lai, nhận thêm 5% Tín dụng tương lai làm tiền thưởng dựa trên số tiền gửi ròng (5% tiền thưởng được giới hạn ở mức 100 USDT cho mỗi người dùng)

Tiền gửi ròng ≥ 10.000 USDT,nhận 200 USDTTín dụng tương lai

.
1. Tiền gửi ròng của tài khoản tương lai = “chuyển vào” - “chuyển ra”.

2. Tiền thưởng tương lai có giá trị trong 30 ngày và nó có thể được coi là phí giao dịch, lỗ, vốn.

3. Lợi nhuận thu được từ việc sử dụng Tiền thưởng hợp đồng tương lai có thể được chuyển ra ngoài, tuy nhiên, bản thân tiền thưởng không thể được chuyển ra ngoài. Bất kỳ chuyển khoản nào với tín dụng còn lại trong tài khoản Hợp đồng tương lai sẽ dẫn đến việc tất cả Tiền thưởng Hợp đồng tương lai bị xóa.

4. Đối với người dùng hoàn thành các nhiệm vụ sự kiện, tiền thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản của bạn trong vòng 3 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

Thank you for rating.