MEXC Futures Newbie çäresi - 200 USDT mugt

MEXC Futures Newbie çäresi - 200 USDT mugt
  • Mahabat döwri: 1 hepde
  • Mahabatlandyryş: 200 USDT mugt


Çäräniň wagty:
1 hepde

Giriş hukugy:
Waka döwründe bellenen çakylyk baglanyşygy arkaly hasaba alnan we KYC barlagyny tamamlan ulanyjylar bu çärä diňe ilkinji 50 ulanyjy bilen çäklenip bilerler.

Çäräniň baýraklary:
1. Geljekdäki sylag üçin täze:
Geljekdäki hasabyňyzy işjeňleşdiriň we wakanyň dowamynda islendik mukdarda söwda ediň,10 USDTFutures Bonusynyalyň

2. Iň ýokary baýrak
mukdaryna esaslanýan bonus hökmünde 5% Futures krediti (5% bonus her ulanyjy üçin 100 USDT bilen tölenýär)

Arassa goýum ≥ 10,000 USDT,200 USDTFutures kredit

belligini alyň :
1. Geljekdäki hasap arassa depozit = "geçirmek" - "geçirmek".

2. Futures Bonus 30 gün dowam edýär we geleşik tölegi, ýitgiler, maýa bolup biler.

3. “Futures Bonus” -y ulanmakdan alnan girdeji geçirilip bilner, ýöne bonusyň özi geçirilip bilinmez. Futures hasabynda galan karz bilen islendik pul geçiriş, ähli Futures Bonusynyň öçürilmegine getirer.

4. Çäräniň meselelerini ýerine ýetirýän ulanyjylar üçin bonus, waka gutarandan 3 günüň içinde hasabyňyza paýlanar.

Thank you for rating.